Waarom Attent-ion?
Het woord Attention betekent aandacht of let op! Dat is precies wat  onze praktijk wil geven: aandacht aan de cliënten,  letten op wat de cliënt vertelt of vraagt. Daarnaast zegt het woord Attent ook iets over alert zijn en hoffelijk zijn en respect hebben voor de ander. Dat is ook iets wat in onze praktijk nagestreefd wordt. En een ion is een geladen deeltje.

De uitgangspunten zijn:

  • klantgericht en klachtgericht werken
  • werken aan het zelfvertrouwen van de cliënt
  • werken aan de zelfstandigheid van de cliënt.

In de praktijk staat de (unieke)leerling centraal. er wordt methodisch en gestructureerd gewerkt aan:

  • advies/onderzoek bij leerproblemen basisonderwijs
  • remedial teaching
  • pre- en reteaching
  • dyslexie
  • huiswerkbegeleiding
  • effectief leren

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

%d bloggers like this: