Solution Focused Therapy
Netwerk Oplossingsgericht Werkenden

LVE
Landelijke Vereniging voor Eerstelijnspsychologen

NIP
Nederlands Instituut van Psychologen

kiesBeter
Wijst u de weg in de zorg

Masterplan Dyslexie
Het Masterplan Dyslexie heeft als doel een systematische en geïntegreerde aanpak van dyslexie in het onderwijs te realiseren.

Stichting Dyslexie Nederland
Doel van de Stichting is het bevorderen van kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk, met name het bevorderen van diagnostiek en behandeling van dyslexie op een wetenschappelijk verantwoorde wijze.

CVZ- protocol
Alle mensen die betrokken zijn bij de het vaststellen en behandelen van ernstige dyslexie moeten zich houden aan het protocol dyslexie.

Deventer Eerstelijns Psychologen
Op deze website treft u meer uitgebreide informatie aan over de volgende praktijken eerstelijns psychologen in Deventer e.o.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

%d bloggers like this: