Kinderen met diverse leerproblemen kunnen geholpen worden door Tineke Bakker-Freriks. Zij helpt bij problemen op het gebied van:

 • technisch/begrijpend lezen
 • spelling
 • rekenen/dyscalculie
 • concentratie
 • faalangst
 • (hoog)begaafdheid/onderpresteren
 • huiswerkbegeleiding/studieplanning

De problemen worden zo nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht en er wordt een handelingsplan gemaakt voor de aanpak van deze problemen. Er worden doelstellingen op lange en korte termijn gesteld en er worden ijkpunten afgesproken om de voortgang te observeren.

De werkwijze die gehanteerd wordt heeft behalve de inhoudelijke kant twee wezenlijke uitgangspunten. Tineke vindt het belangrijk dat de leerling plezier krijgt in het leren, dat komt in haar behandeling duidelijk naar voren. Dat betekent niet dat er niet gewerkt hoeft te worden, maar zij probeert het leren en werken plezierig te maken, zodat de leerling gemotiveerd wordt en blijft. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het zelfvertrouwen van de leerling. Door de leerproblemen heeft dat zelfvertrouwen vaak te lijden gehad. Daar wordt veel aandacht aan besteed.

De werkwijze komt in het kort hierop neer:

 • er is een aanvraag voor een gesprek
 • er volgt een kennismakingsgesprek/intakegesprek
 • naar aanleiding daarvan wordt afgesproken of er getest gaat worden op het probleemgebied
 • testverslag + behandelingssuggestie wordt besproken met ouders/leerling
 • behandelplan wordt gemaakt en behandeling wordt gestart

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

%d bloggers like this: